Documentatie pentru SF,
Mediu si PCI

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoApaSol Consult

Dat fiind ca solicitarile din partea beneficiarilor de a întocmi partea tehnica a documentatiei de accesarea fondurilor a luat amploare, am constituit sectorul *EcoApaSol Consult*. Deoarece nu suntem permanent în România, deci nu ne putem ocupa de aprobari, încheiem contracte de furnizarea documentatiei în functia de subproiectant, pentru partea tehnica. Proiectantul general adauga acestei documentatii partea de infrastructura, preda consultantului pentru partea economica si proiectul se poate depune.

Documentatia oferita

în pachetul de documentatie oferim:
 • modelul SF completat cu toate descrierile tehnice, proces, derulare, dimensionare.
 • partile desenate sub forma electronica (pdf), care contin: amplasare, flux, vederi si sectiuni.
 • memoriu pentru mediu - descriere sumara a instalatiei, efectele asupra mediului, descrierea fertilizantului si calculul teoretic al continuturilor de NPK, desene.
 • memoriu PCI/PSI - descriere sumara, masuri de protectie, delimitarea zonelor cu pericol de explozie, planse cu marcarea zonelor cu pericol de explozie in vedere de sus si laterala, scenariu de interventie al pompierilor in car de avarie cu calcularea debitelor, nr. de autoutilitare si furtunelor necesare.
 • Certificare UE

  Ambii asociati sunt certificati de UE în cadrul axei 6, care a avut loc la *Universitatea Lucian Blaga* din Sibiu si a fost organizata de *ProBioPol - Biogas Poligeneration for Romania*. Prin aceasta certificare *EcoApaSol Consult* face parte din *Biogas Romania Network*, retea de consultanti certificati de UE.
 • Certificat - Gert Rehner
 • Certificat - Hans Simon
 • Realizari

  Proiecte la care Sc Ecoapasol a contribuit la întocmirea documentatiei:
 • FEADR - statie biogaz de 340 kWh - aprobat spre finantare.
 • FEADR - statie biogaz de 190 kWh - aprobat spre finantare.
 • FEADR - statie biogaz de 2 x 190 kWh - aprobat spre finantare.
 • FEADR - statie biogaz de 500 kWh pentru prelucrarea rezidurilor de abatorizare - aprobat spre finantare.
 • FEADR - Instalatie de prelucrarea digestatului din statia de biogaz, în solid, lichid si apa NTPA 001/2005 - aprobat spre finantare.
 • FEADR - statie biogaz de 190 kWh - depus spre finantare.
 • FEADR - statie biogaz de 100 kWh - proiect întocmit pentru a fi depus în urmatoarea sesiune.
 • FEADR - statie biogaz de 190 kWh - în lucru.
 • POS CCE Axa 4 DMI 2 - 1.000 kWh - proiect statie biogaz întocmit pentru a fi depus în urmatoarea sesiune.
 • POS CCE Axa 4 DMI 2 - 1.000 kWh - proiect statie biogaz întocmit pentru a fi depus în urmatoarea sesiune.
 • POS CCE Axa 4 DMI 2 - 1.520 kWh - proiect statie biogaz întocmit pentru a fi depus în urmatoarea sesiune.
 • POS CCE Axa 4 DMI 2 - statie biogaz de 2.160 kWh - în lucru
 • Înapoi la prima pagină

  SC EcoApaSol SRL
  550317 Sibiu
  România
  0788 181997